Dødsboer

Vi behandler mange dødsboer og har en omfattende erfaring hermed. Vores ydelser og rådgivning i relation hertil omhandler især:

  • Dødsboer generelt, herunder arveregler
  • Håndtering af det praktiske og kontakt til offentlige myndigheder
  • Bobestyrerbehandling
  • Privat skifte
  • Ægtefælleudlæg
  • Boudlæg
  • Uskiftet bo
  • Boopgørelser
  • Salg af aktiver, herunder faste ejendomme, værdipapirer, virksomheder m.v.