Jelsdorf & Henriksen

Inkasso


 

Inkasso

Vi rådgiver om alle aspekter i forbindelse med inddrivelse af fordringer, og vi håndterer hele processen, såfremt det ønskes. Vi kan således være behjælpelig med bl.a. følgende:

  • Kontakt til skyldner
  • Afbrydelse af forældelsesfrister
  • Rykkerskrivelser
  • Rentepåkrav
  • Inkassoskrivelser
  • Betalingspåkrav
  • Fogedsager
  • Tvangsauktioner
  • Administration af afdragsordninger
  • Rådgivning vedrørende gældssanering