Jelsdorf & Henriksen

Familieret


Familieret

Vi yder rådgivning om alle aspekter inden for familieretten, herunder

 • Familiens retsstilling
 • Familiens indbyrdes rettigheder og forpligtelser
 • Ægteskab
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Børnesager
 • Forældremyndighed
 • Bopæl
 • Samvær
 • Adoption
 • Tvangsfjernelse