Jelsdorf & Henriksen

Arveret


Arveret

Vi yder rådgivning om og udarbejder de relevante dokumenter om bl.a. følgende:

  • Testamenter
  • Legal arv
  • Tvangsarv
  • Enlige
  • Ægtefæller
  • Ugifte samlevende
  • Boafgift (arveafgift)
  • Arveafkald
  • Generationsskifte
  • Arveforskud & Gaver