Immaterialret

Vi yder rådgivning om, hvordan De sikrer Deres immaterielle rettigheder bedst muligt, herunder i relation til

  • Designrettigheder
  • Varemærkerettigheder, herunder registrering heraf
  • Ophavsrettigheder