Arbejds- og ansættelsesret

Vi yder rådgivning om diverse forhold inden for arbejds- og ansættelsesretten, f.eks. om:

  • Ansættelseskontrakter
  • Direktørkontrakter
  • Konsulentaftaler
  • Misligholdelse
  • Afskedigelse
  • Bortvisning